fredag 12 september 2014

Är du redig?

 Valans  helgbetraktelse 
-Var de klokare förr? -Var de ännu klokare förr någon annan stans? -Var inte våra förfäder kloka nog?
Mycket av den etik vi lever efter idag är tusentals år gammal och ligger till stor del till grund för vår lagstiftning idag.
Även om språket i Eddorna och Havàmal kan verka ålderdomligt och obegripligt så är kontentan förvånande modern
Havamàl talar om nio nycklar till ett gott liv.
De utgör den värdegrund och etik som ligger till grund för den nordiska seden.

Genom att känna till dem så blir det lättare ett veta hur andra människor bedömer din attityd och dina handlingar.
De nio nycklarna är 1. Mod, 2.Ärlighet, 3.Hederlighet, 4.Trofasthet, 5. Redighet, 6. Gästfrihet, 7.Flit, 8. Tålamod, 9.Självtillit.
Idag har det uppdagats omständigheter som gör att jag vill tala om
 5.Redighet:
-Hur gör du för att uppfattas som som redig?
Planera väl, ha en buffert, var måttfull.
Anpassa ditt beteende efter omständigheterna.
Anpassa dina handlingar efter din målsättning.

-Vad vinner du på att vara redig:
Du hanterar oförutsedda omständigheter väl.
Andra människor betraktar dig som disciplinerad och förmögen och pålitlig till överenskommelse, t.ex. att ta ett lån.

-Vad händer om man låter bli att vara  redig?
Du blir offer för oförutsedda omständigheter
Andra människor tvivlar på din förmåga t.ex att sköta lån, studier eller arbete
Havàmal utmärker sig lite jämfört mot andra lärors trossatser.
Här talas hela tiden om hur man ska vara emot andra människor. Gudarna kommer i andra rummet.
Saker som jag uppskattar, t.ex. att man respekterar sina meningsmotståndare genom att låta dem tala till punkt. Att man håller isär åsikt och person.
Det är betydligt enklare att komma överens med vänner än med fiender.
-Vad har du för ansvar för vår och våra barns gemensamma framtid?

1 kommentar: